دلایل ازدواج چه باید باشد؟

دلایل ازدواج چه باید باشد؟

. پی بردن به هدف اصلی و دلایل ازدواج یکی از اقداماتی است که هر مرد و زنی باید قبل از ازدواج به آن فکر کنند و برای تصمیم‌شان به طور دقیق بدانند که چرا می‌خواهند ازدواج کنند. ازدواج یک نیاز فطری و طبیعی در درون همه انسان‌هاست و هرکسی دیر یا زود این نیاز […]