نوزاد نارس

نوزاد نارس

. نوزاد نارس در واقع به نوزادی گفته می‌شود که قبل از هفته 37ام بارداری به دنیا بیاید و نیاز به مراقبت‌های ویژه‌ای داشته باشد. نوزاد نارس توانایی کافی برای زندگی در محیط بیرون از شکم مادر را ندارد و به نسبتی که کودک زودتر از زمان موعد به دنیا آمده باشد، وزن کمتری داشته […]