مراقبت از نوزاد در هفته های اول چه اصولی دارد؟

مراتقبت از نوزاد

. مراقبت از نوزاد به خصوص در هفته‌های اول پس از تولد برای بسیاری از والدین چالشی مهم محسوب می‌شود. در این شرایط پدر و مادرها می‌خواهند بدانند فرزندشان به چه چیزهایی نیاز دارد و برای اینکه بتوانند مراقبین خوبی باشند، دقیقا چه کارهایی را باید انجام دهند. نحوه برطرف کردن نیازهای جسمانی و عاطفی […]