نیاز های همسر

نیاز های همسر

. برآورده کردن نیاز های همسر به طور مستقیم بر تداوم و پایداری یک رابطه عاشقانه در قلب زندگی زناشویی تاثیر دارد. طبق تحقیقات زن و مردی که بتوانند نیازهای خود را در ضمن رابطه زناشویی بر طرف نموده و با کمال آرامش در کنار همسر خود زندگی کنند، بالاترین حد از سلامت روان و […]