چطور بفهمیم پیر شدیم ؟

چطور بفهمیم پیر شدیم ؟

. روان شناس گفت: پیری با عدد سنی مشخص نمی‌شود بلکه به حس انسان بستگی دارد. اگر حس پیری و شکستگی زود به سراغ انسان بیاید احساسی منفی است ولی اگر انسان تا رسیدن به این احساس زمان زیادی از عمرش را طی کند خوب است. منصوره شهریاری احمدی،روان شناس در برنامه صبح پارسی شبکه […]