روانشناسی نوجوان

روانشناسی نوجوان

. روانشناسی نوجوان چیست و چه کمکی به افراد می‌کند؟ روانشناسان بر این باورند که نوجوانی یک دوران گذار مهم از کودکی به بزرگسالی محسوب می‌شود که با چالش‌های جدیدی برای نوجوان همراه است. معمولا این چالش‌ها می‌تواند والدین را غافل گیر کرده و زمینه ساز بروز تنش‌ها و تعارضات بسیار شود. از همین رو […]