شناخت زنان و رازهای ناشناخته

شناخت زنان و رازهای ناشناخته

. شناخت زنان شاید به باور عموم کار دشواری به نظر برسد، هر چند هر مرد  و زنی خصوصیات منحصر به فرد خودشان را دارند که آن‌ها را از هم متمایز می‌کنند، اما می‌توان در میان آن‌ها خصوصیات مشترک نیز یافت. این ویژگی ها به گونه‌‍ای هستند که زن و مرد را مکمل یکدیگر ساخته […]