آمیزش جنسی

آمیزش جنسی

. کسب اطلاع راجع به رابطه و آمیزش جنسی اهمیت بسیاری دارد. اما بسیاری از ما به دلیل احساس شرم و خجالت یا ترس از قضاوت دیگران سعی می‌کنیم از آن صحبت نکنیم. این کار باعث می‌شود تصورات اشتباه به موضوع آمیزش جنسی گره بخورد یا در بسیاری از مواقعی که دچار مشکل می‌شویم نمی‌توانیم […]