وظایف مرد در زندگی و رابطه زناشویی چیست ؟

وظایف مرد در زندگی و رابطه زناشویی چیست ؟

. وظایف مرد در زندگی مشترک، موضوعی است که هر مردی قبل از رفتن به خواستگاری باید با آن آشنا باشد و آمادگی‌های لازم را کسب کند. در واقع بسیاری از مردان به وظایف خود در زندگی مشترک‌شان آگاه نیستند و همین عامل باعث می‌شود که مسئولیت‌ها بر عهده زنان بیافتد و زمینه ایجاد مشکلات […]