صمیمیت زناشویی | تعریف و نحوه افزایش صمیمیت زناشویی در روزهای اول

صمیمیت زناشویی

. صمیمیت زناشویی باعث می‌شود زوجین از زندگی خود رضایت کامل داشته باشند. صمیمیت علاوه بر استحکام روابط زن و شوهر، افزایش شادی و امید را در سال‌های آخر عمر برای آن‌ها به ارمغان می‌آورد. در واقع برقراری روابط صمیمانه، نیاز اساسی هر انسانی محسوب می‌شود و نبود یا کمبود آن باعث آشفتگی در روابط […]