چرا طلاق عاطفی زیاد شده ؟

چرا طلاق عاطفی زیاد شده ؟

. کمتر از یکسال از ازدواج شان گذشته بود اما دیگر زندگی محبت آمیز قبلی از مسیر همیشگی خارج و جر و بحث های طولانی و با دلیل و بی دلیل جای آن حرف های عاشقانه را گرفته بود، اعتمادشان به هم کم و دیگر آن شور و شوق ابتدای زندگی به چشم نمی خورد. […]