اختلاف طبقاتی در ازدواج

اختلاف طبقاتی در ازدواج

. آیا می‌دانید اختلاف طبقاتی در ازدواج چه مشکلاتی را به همراه دارد؟ ازدواج موفق و پیامد‌های مثبت آن زمانی اتفاق می‌افتد که زن و مرد دارای تناسب و سنخیت باشند و در ابعاد مختلف نزدیکی فکری و فرهنگی میان آنان وجود داشته باشد. تناسب زن و مرد را می‌توان در جنبه‌های مختلف از جمله […]