دلایل ممانعت از نزدیکی در دوران عقد

دلایل ممانعت از نزدیکی در دوران عقد

. بسياری از زوج ها در دوران عقد، برای نخستین بار رابطه جنسی با همسرشان را تجربه می کنند،اعتقادات ریشه ای: در فرهنگ سنتی ایران، روابط جنسی زناشویی مختص به زن و شوهری دانسته می شود که عروسی کرده باشند و رسماً در منزل خود سکونت داشته باشند. هر شکل دیگری از رابطه جنسی در […]