رابطه جنسی با حیوانات

رابطه جنسی با حیوانات

. آیا می‌دانید برخی از افراد به سمت رابطه جنسی با حیوانات کشیده می‌شوند؟ رابطه جنسی یکی از طبیعی‌ترین نیازهای انسان است و رفع آن در چهارچوب‌های مشخص بسیار سالم می‌باشد. اما گاهی افراد به انحرافاتی در این زمینه دچار می‌شوند. از جمله اختلالات جنسی نابهنجار که از گذشته تا کنون وجود داشته حیوان خواهی […]