راه های آموزش مسائل جنسی به کودکان

مشاور کودک

. شاید تابه‌حال برایتان پیش آمده باشد که کودک شما سوال‌هایی را درباره اندام جنسی خودش، تفاوت زن و مرد و یا چگونگی تولدش پرسیده باشد. در این حالت چه پاسخی به کودکتان می‌دهید؟ آیا نحوه مواجهه با کودک را درباره کنجکاوی‌های جنسی او می‌دانید؟ تربیت جنسی کودک و آگاهی از راه های آموزش مسائل […]

خود ارضایی در کودکان

خود ارضایی در کودکان

. خود ارضایی در کودکان یکی از چالش‌ها و دغدغه‌های بسیار مهم برای والدین است. آن‌ها اغلب در مواجهه با این موضوع بسیار نگران می‌شوند و سوالات زیادی برایشان به وجود می‌آید. برای مثال ممکن است با خود فکر کنید چرا کودک پاک و معصوم من باید به این زودی با مسائل جنسی درگیر شود […]