عفونت قارچی در بارداری

عفونت قارچی در بارداری

. بانوان باردار در معرض دچار شدن به بیماری های متعددی هستند که الزاماً همه آنها مقاربتی نیستند، اما دستگاه های تناسلی را درگیر می کنند. یکی از این بیماری ها عفونت قارچی واژن است، نوعی عفونت ناشی از حضور میکروارگانیسم ها در این اندام که گرچه در مقدار اندک طبیعی هستند و خطری ندارند، […]