خود ارضایی در کودکان

خود ارضایی در کودکان

. خود ارضایی در کودکان یکی از چالش‌ها و دغدغه‌های بسیار مهم برای والدین است. آن‌ها اغلب در مواجهه با این موضوع بسیار نگران می‌شوند و سوالات زیادی برایشان به وجود می‌آید. برای مثال ممکن است با خود فکر کنید چرا کودک پاک و معصوم من باید به این زودی با مسائل جنسی درگیر شود […]

رفتار با افراد در حال ترک

رفتار با افراد در حال ترک

. آیا می دانید رفتار با افراد در حال ترک چگونه باید باشد و چه اهمیتی در ادامه ترک اعتیاد دارد؟ ترک اعتیاد یک کار بسیار سخت برای افراد معتاد است و مشکلات ناشی از آن به قدر کافی آنان را تحت فشار می‌گذارد. در این میان نحوه رفتار اطرافیان می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در […]