فرزند ازدواج موقت

فرزند ازدواج موقت

. فرزند حاصل از ازدواج موقت با توجه به ماهیت غیر رسمی که این نوع ازدواج دارد، با چالش‌های زیادی مادر و کودک را روبه‌رو می‌کند. این کودکان معمولا ناخواسته هستند وگاه حتی از همان تولد برای اثبات هویت‌شان، مادر دچار مشکلاتی می‌شود. والدین کودکان ازدواج‌موقت به ندرت می‌توانند شرایطی به مانند سایر بچه‌ها فراهم […]

روانشناسی نوجوان

روانشناسی نوجوان

. روانشناسی نوجوان چیست و چه کمکی به افراد می‌کند؟ روانشناسان بر این باورند که نوجوانی یک دوران گذار مهم از کودکی به بزرگسالی محسوب می‌شود که با چالش‌های جدیدی برای نوجوان همراه است. معمولا این چالش‌ها می‌تواند والدین را غافل گیر کرده و زمینه ساز بروز تنش‌ها و تعارضات بسیار شود. از همین رو […]