اهمیت باکرگی زنان در ازدواج | ازدواج با دختری که باکره نیست

ازدواج با دختری که باکره نیست

. اهمیت باکرگی زنان در ازدواج در فرهنگ و جامعه ما بسیار زیاد است به طوری که حتی یک معیار اساسی برای ازدواج از طرف خانواده پسر محسوب می‌شود. باور فرهنگی این تفکر را القا می‌کند که زنان باید پاکدامن باشند و تجارب جنسی را تنها با همسر خود تجربه کنند. این باور فشار روانی […]