سکس دهانی

سکس دهانی

. سکس دهانی یک نوع رابطه جنسی محسوب می‌شود که بسیاری از افراد برای ایجاد تنوع، علاقه شخصی و یا کنجکاوی آن را انجام می‌دهند. این نوع رابطه همان طور که از اسم آن پیداست، دهان، لب و زبان در آن دخالت دارند و آلت تناسلی به وسیله این اعضاء تحریک شده و فرد می‌تواند […]