فرزند ازدواج موقت

فرزند ازدواج موقت

. فرزند حاصل از ازدواج موقت با توجه به ماهیت غیر رسمی که این نوع ازدواج دارد، با چالش‌های زیادی مادر و کودک را روبه‌رو می‌کند. این کودکان معمولا ناخواسته هستند وگاه حتی از همان تولد برای اثبات هویت‌شان، مادر دچار مشکلاتی می‌شود. والدین کودکان ازدواج‌موقت به ندرت می‌توانند شرایطی به مانند سایر بچه‌ها فراهم […]